Udloddende aktiebaserede afdelinger købt før indkomståret 2010 – opgørelse af en nettokurstabskonto

Selskaber, der ejede beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger ved indgangen til indkomståret 2010, kan have opgjort en såkaldt ”nettokurstabskonto”. Nettokurstabskontoen skulle opgøres som forskellen ved indgangen til indkomståret 2010 mellem

1)      selskabets samlede skattemæssige anskaffelsessum for almindelige aktier og beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger og

2)      selskabets samlede handelsværdi for almindelige aktier og beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger

Selskaber med en positiv nettokurstabskonto kan modregne nettokurstabskontoen mod nettogevinst på:

  • Beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger
  • Beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger
  • Skattepligtige porteføljeaktier (fx børsnoterede almindelige aktier)

Nettokurstabskontoen kan ikke modregnes i udbytter eller gevinst fra akkumulerende afdelinger