Uudnyttede gamle tab

Selskaber med uudnyttede tab på beviser i aktiebaserede afdelinger eller almindelige aktier ejet under tre år konstateret i 2002-2009, kan fremføre sådanne tab til modregning i nettogevinst på:

  • Beviser i udloddende aktiebaserede afdelinger
  • Beviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger
  • Skattepligtige porteføljeaktier (fx børsnoterede almindelige aktier)

Nettokurstabskontoen kan ikke modregnes i udbytter eller gevinst fra akkumulerende afdelinger.