Udloddende afdelinger

Gevinst og tab

Gevinst på investeringsbeviser i udloddende afdelinger beskattes som almindelig skattepligtig indkomst med 22%, mens tab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Beskatningen sker efter et lagerprincip. (Læs mere om lagerprincippet under afsnittet ”Opgørelsesmetoder”.)

Udbytte

Udbytte fra både aktiebaserede og obligationsbaserede afdelinger beskattes som almindelig selskabsskattepligtig indkomst med 22%.

Obligationsbaserede afdelinger udbetaler udbytte uden at indeholde udbytteskat af udlodningen, mens aktiebaserede afdelinger indeholder 22% i udbytteskat af udlodninger. Den indeholdte udbytteskat indgår som en aconto-skat betalt af selskabet.