Udbytte

Her på siden fremgår de generalforsamlingsgodkendte udbytter. 

 Udbytte for regnskabsåret 2019 udbetales og beskattes i 2020. 

Udbytter offentliggøres den 4. marts 2020, når de er revideret. 

Udbyttet skal godkendes på den ordinære generalforsamling der i Investeringsforeningen SEB Invest afholdes den 22. april 2020.

Udbytte modtaget på pensionsopsparinger beskattes med 15,3 pct.

Opgørelsen viser udbyttets fordeling på forskellige indkomsttyper ved investering for personers frie midler.

For selskaber opdeles udbytte ikke i forskellige indkomsttyper. Selskaber skal medregne det fulde udbytte i selskabsindkomsten.