Udbytte

Her på siden fremgår de generalforsamlingsgodkendte udbytter. 

 Udbytte for regnskabsåret 2017 udbetales og beskattes i 2018. 

Der er den 23. januar 2018 foretaget acontoudbytte på to afdelinger, se nedenfor.

De øvrige udbytter offentliggøres den 8. marts 2018, når de er revideret. 

Udbyttet skal godkendes på den ordinære generalforsamling der i Investeringsforeningen SEB Invest afholdes den 18. april 2018.

Udbytte modtaget på pensionsopsparinger beskattes med 15,3 pct.

Opgørelsen viser udbyttets fordeling på forskellige indkomsttyper ved investering for personers frie midler.

For selskaber opdeles udbytte ikke i forskellige indkomsttyper. Selskaber skal medregne det fulde udbytte i selskabsindkomsten.