Udbytte

Her på siden fremgår de generalforsamlingsgodkendte udbytter. 

 Udbytte for regnskabsåret 2018 udbetales og beskattes i 2019. 

Der er den 29. januar 2019 foretaget acontoudbytte på en afdeling, se nedenfor.

De øvrige udbytter offentliggøres den 5. marts 2019, når de er revideret. 

Udbyttet skal godkendes på den ordinære generalforsamling der i Investeringsforeningen SEB Invest afholdes den 9. april 2019.

Udbytte modtaget på pensionsopsparinger beskattes med 15,3 pct.

Opgørelsen viser udbyttets fordeling på forskellige indkomsttyper ved investering for personers frie midler.

For selskaber opdeles udbytte ikke i forskellige indkomsttyper. Selskaber skal medregne det fulde udbytte i selskabsindkomsten.