Klagevejledning SEBinvest

Læs her, hvad du kan gøre, hvis du er utilfreds og ønsker at klage.

Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i SEB-foreningerne, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver.

Produkter fra SEB-foreningerne

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra SEB-foreningerne, kan du skrive eller ringe til:

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
SEB-huset
Bernstorffsgade 50
1550 København V
Telefon: 33 28 28 28

E-mail: sebinvest@seb.dk

Her kan du sammen med en medarbejder gennemgå forløbet, der har ført til din utilfredshed og få en forklaring på den problemstilling, som har ført til utilfredshed.

Klageansvarlig

Såfremt denne dialog ikke fører til et for dig tilfredsstillende resultat, kan du kontakte SEB-foreningernes klageansvarlige:

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
SEB-huset
Bernstorffsgade 50
1550 København V
Att.: Direktør Peter Kock

E-mail: peter.kock@seb.dk

Ankenævnet

Er du ikke tilfreds med SEB-foreningernes behandling af din klage, kan du henvende dig til Ankenævntet for Investeringsforeninger. Det er Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet (IFR), der står bag ankenævnet:

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Østerbrogade 62
2100 København Ø

Telefon: 35 43 63 33

Er du erhvervskunde?

Såfremt du er erhvervskunde, kan du kun forvente at få behandlet din klage af Ankenævnet for Investeringsforeninger, hvis dit kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

Produkter fra SEB

Såfremt du er utilfreds med noget, der vedrører øvrige produkter der udbydes af SEB i Danmark, skal du henvende dig til:

SEB
SEB-huset
Bernstorffsgade 50
1550 København V
Att.: Legal

SEB Pension

Er du utilfreds med noget, der vedrører SEB Pension, bedes du kontakte den klageansvarlige for SEB Pension: 

SEB Pension
Bernstorffsgade 50
Postboks 100
0900 København C
Att: Underdirektør Alice Lykke

E-mail: klageansvarlig@sebpension.dk 
Tlf: 33 28 28 37

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at klage til SEB Pension