Social ansvarlighed

SEB er en del af SEB-koncernen og arbejder ud fra en fælles koncernbeslutning om bæredygtighed – herunder social og miljømæssig ansvarlighed.

Banker og forsikringsselskaber er en integreret del af samfundet. Vi ved, at det vi foretager os har en indflydelse, både direkte og indirekte. SEB har en stærk ambition om at bidrage til en bæredygtig vækst og for at gøre en forskel for vores kunder, medarbejdere og samfundet som helhed. Vi stræber efter at gøre bæredygtighed til en integreret del af vores virksomhed, og til at inkludere bæredygtighed i som en naturlig del af alt det vi gør.

Vores forretning er understøttet af en stærk forretningsetik, god ledelse, langvarige relationer og højt engagerede mennesker der leverer koncernens strategi og håndterer den sociale og miljømæssige indflydelse af vores forretning.

Otte forretningsprioriteter

SEB's bæredygtigheds strategi fokuserer på syv forretningsprioriteter inden for tre forretningsområder. Ved at fokusere på disse områder kan vi bidrage til bedre forretningsledelse, beskytte miljøet og øge vores sociale engagement.