Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Kvartalsresultat for SEB Danmark – fortsat fremgang i det underliggende forretningsresultat

I de første ni måneder af 2015 opnåede SEB i Danmark et resultat på DKK 646 mio. Det er resultatmæssigt en tilbagegang i forhold til samme periode sidste år, hvilket dog alene skyldes en i forbindelse med sidste halvårsresultat omtalt ekstraordinær negativ engangspost vedr. en schweizisk domstolsafgørelse*

Før den negative engangspost, som ikke er relateret til bankens nuværende forretning i Danmark, opnåede SEB i Danmark de første ni måneder af 2015 et resultat på DKK 1.372 mio. hvilket er en fremgang i det underliggende forretningsresultat på 9 % i forhold til samme periode sidste år.

Landechef Peter Høltermand udtaler:

"I de første ni måneder af 2015 har SEB i Danmark leveret en flot performance i den underliggende forretning. Justeret for den negative engangspost kan vi glæde os over at have præsteret et resultat på DKK 1.372 mio., hvilket er det bedste ni-måneders resultat i bankens danske historie. Særligt Merchant Banking leverer et stærkt resultat drevet af øget forretningsomfang med eksisterende kunder og fremgang i Markets. I Wealth Management oplever vi en positiv udvikling med ny kundeaktivitet og højere kundetilfredshed, og også vores kortforretning bidrager positivt til periodens resultat".

*Som oplyst i pressemeddelelse af 5. maj 2015 og halvårsregnskabsmeddelelse af påvirkes SEB's regnskabsresultat negativt af en ekstraordinær engangspost på SEK 920 mio. (DKK 720 mio.) som følge af den schweiziske højesterets afgørelse om at underkende tidligere retsinstansers afgørelse om SEB's ret til at få refunderet udbytteskat for årene 2006-2008.