Gå til søgefunktion Gå til indhold

Din browser er forældet. For en bedre og mere sikker brugeroplevelse anbefaler vi, at du benytter en anden browser.

Regnskab 2020: Årsresultat for SEB i Danmark

SEB i Danmark opnåede i 2020 et resultat på DKK 842 mio*.

Landechef i SEB Danmark Peter Høltermand udtaler:

”2020 var i høj grad et år, der stod i coronaens tegn. På trods af den triste baggrund kan vi med stolthed konstatere, at vi, i året der gik, i høj grad levede op til vores ambition om at være banken, der står bag vores kunder både i gode og svære tider. Vi så en markant aktivitetsforøgelse i Corporate Banking i foråret foranlediget af behovet for nye kredit- og lånefaciliteter, og som en konsekvens heraf oplevede vi en markant stigning i udlånet til vores virksomhedskunder. Denne forøgede aktivitet havde sammen med en forbedret indtjening i Markets en positiv effekt på årets resultat. Omvendt oplevede vi en markant indtjeningsnedgang i vores Kort-forretning, der naturligvis var negativt påvirket af den manglende rejseaktivitet hos såvel firma- som privatkortholdere, ligesom en naturlig stigning i hensættelserne til kredittab påvirker årets resultat negativt.”

 

*Bemærk venligst at en sammenligning af årsresultaterne for 2019 med 2020 skal ses i den kontekst, at SEB i 2019 efter 20 års ejerskab solgte en minioritetsaktiepost i LR Realkredit til Nykredit Realkredit A/S for DKK 302 mio. Denne engangsbegivenhed var baggrunden for et helt ekstraordinært højt 2019-resultat på DKK 1.121 mio. En direkte sammenligning af resultatet for 2020 (842 mio) med resultatet for 2019 (1.121 mio) giver derfor en procentvis ændring på -25%. Ser man bort fra denne engangsbegivehed, kan det oplyses, at SEB efter hensættelser til kredittab oplevede en resultattilbagegang på ca. 10% fra 2019 til 2020, mens SEB opnåede en resultatfremgang på 5% før hensættelser i samme periode.

 

Læs også om regnskabet for SEB Group