Nyheder

Vælg år

  • I de første ni måneder af 2015 opnåede SEB i Danmark et resultat på DKK 646 mio. Det er resultatmæssigt en tilbagegang i forhold til samme periode sidste år, hvilket dog alene skyldes en i forbindelse med sidste halvårsresultat omtalt ekstraordinær negativ engangspost vedr. en schweizisk domstolsafgørelse*

  • Børsen har tirsdag skrevet en artikel, hvor SEB anklages for at hjælpe investorerne til skatteunddragelse i forbindelse med aktieudlån. SEB’s kommentar til artiklen: ”Alene at undgå skat er ikke en acceptabel årsag for SEB, når vi gør forretninger med vores kunder”.

  • Verdensøkonomien tøver på grund af vedvarende forsigtighed i udviklingslandene og usikkerhed om de økonomiske resultater i emerging markets, siger SEB's økonomer i en ny udgave af Nordic Outlook.

  • Kinas devaluering overfor dollaren skal ses i lyset af de problemer, det giver, når man låser sin valuta til en anden valuta. Man er nemlig nødt til at følge den politik, ankerlandet vælger.

  • SEB i Danmark opnåede i første halvår et resultat på DKK 351 mio., hvilket er en tilbagegang i forhold til samme periode året før (DKK 898 mio.).