Presse & nyheder

Vælg år

  • I de første ni måneder af 2015 opnåede SEB i Danmark et resultat på DKK 646 mio. Det er resultatmæssigt en tilbagegang i forhold til samme periode sidste år, hvilket dog alene skyldes en i forbindelse med sidste halvårsresultat omtalt ekstraordinær negativ engangspost vedr. en schweizisk domstolsafgørelse*

  • Ifølge Citywire er Carsten Dehn og Ulrik Ellesgaard fra SEB Wealth Management blandt tre af verdens mest talentfulde forvaltere af mindre europæiske aktier. 

  • Børsen har tirsdag skrevet en artikel, hvor SEB anklages for at hjælpe investorerne til skatteunddragelse i forbindelse med aktieudlån. SEB’s kommentar til artiklen: ”Alene at undgå skat er ikke en acceptabel årsag for SEB, når vi gør forretninger med vores kunder”.

  • Verdensøkonomien tøver på grund af vedvarende forsigtighed i udviklingslandene og usikkerhed om de økonomiske resultater i emerging markets, siger SEB's økonomer i en ny udgave af Nordic Outlook.

  • Kinas devaluering overfor dollaren skal ses i lyset af de problemer, det giver, når man låser sin valuta til en anden valuta. Man er nemlig nødt til at følge den politik, ankerlandet vælger.

  • SEB i Danmark opnåede i første halvår et resultat på DKK 351 mio., hvilket er en tilbagegang i forhold til samme periode året før (DKK 898 mio.).

  • Foråret 2015 har leveret en af de skarpeste U-vendinger i obligationsmarkedet i mange år. SEB's danske cheføkonom, cand. polit. Thomas Thygesen, kigger nærmere på årsagen til det voldsomme rentefald. 

  • Varsling af nye almindelige forretningsbetingelser for SEB's bankkunder og ændring af debitorregler for Betalingsservice.

  • Verdensøkonomien drives næsten udelukkende af initiativer fra centralbankerne, og der er risici forbundet med denne strategi, skriver SEB's økonomer i den seneste udgave af Nordic Outlook.

  • SEB i Danmark opnåede i årets første kvartal et resultat på 581 mio. DKK, hvilket er en resultatfremgang på 22 % i forhold til 1. kvartal 2014 (475 mio. DKK).