En attraktiv arbejdsplads

Bankforretning er baseret på mennesker og relationer. Vi stræber derfor efter at være en god arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder engagerede og lyttende mennesker.

Vi tilbyder individuel udvikling og ønsker at vores medarbejdere er motiverede og oplever sig inddraget. Vi tror på, at alle mennesker ønsker at udvikle sig. Medarbejdere som udfordres og får mulighed for at tage ansvar for deres personlige udvikling vil vokse og bidrager til virksomhedens langsigtede succes. At vores medarbejdere har det godt, er afgørende for vores fortsatte vækst.

Hvorfor er det vigtigt?

Et stimulerende og godt arbejdsmiljø gør vores arbejde bedre og bidrager til mere tilfredse og loyale medarbejdere. Det er både til glæde for vores kunder og vores aktionærer. Hvis vi ønsker at være en relationsbank, skal SEB kunne tiltrække, udvikle og fastholde de bedste folk, så vi kan tilbyde vores kunder den bedst mulige service og oplevelse.