Kundeoplysninger

Information om behandling og videregivelse af kundeoplysninger i SEB Danmark.

Fra 25. maj 2018 gælder nye regler om behandling af personoplysninger i Danmark

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen (også kaldet ”GDPR”) i kraft. Forordningen styrker borgernes grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder ved at give dem ret til kontrol over brugen af deres personoplysninger, gør det nemmere at drive forretning ved at forenkle reglerne for virksomheder i et digitalt fællesmarked og gør virksomhederne ansvarlige for, hvordan personoplysninger håndteres.

I SEB behandler vi en række personoplysninger. Oplysningerne behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan læse mere herom i vores nye persondatapolitik, som vil være tilgængelig her på websitet primo maj 2018.

Derudover har SEB udpeget en såkaldt databeskyttelsesrådgiver (DPO/Data Protection Officer). Databeskyttelsesrådgiveren skal medvirke til at sikre, at persondataforordningen altid overholdes i SEB bl.a. gennem rådgivning og overvågning.

Hvilke oplysninger registrerer vi, og hvor får vi dem fra?

Når du bliver kunde hos SEB, beder vi dig om en række oplysninger såsom navn, adresse, stilling og CPR-nummer. Vi bruger oplysningerne til at håndtere din kunderelation i SEB, og for at give dig den rette service.

De fleste oplysninger, får vi fra dig. Vi indhenter dog også oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, som f.eks. det centrale Personregister, så vi altid har de dine rigtige adresseoplysninger m.v. Oplysningerne registreres i SEBs kundesystem.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Loven kræver, at vi har dit navn, din adresse og dit CPR-nummer. For at opfylde den aftale, vi har indgået med dig, er der desuden visse oplysninger, som er nødvendige for os at have. Typisk vil det være oplysninger om dit job, din løn og evt. formue.
Vi bruger dine oplysninger til administration, rådgivning/forvaltning, og kundepleje.

Hvem kan vi give dine oplysninger til?

Vi videregiver ikke de oplysninger, vi har om dig til andre. Vores ansatte har tavshedspligt og dine oplysninger vil til enhver tid blive behandlet med fuld fortrolighed. Dog har vi i særlige tilfælde pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT eller Finanstilsynet.

Hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser over for SEB, har SEB mulighed for at videregive oplysning til kreditoplysningsbureauer og / eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder.

SEB kan kun videregive dine oplysninger til andre selskaber i SEB-koncernen og til eventuelle andre samarbejdspartnere, hvis du har givet dit samtykke hertil. Dog er SEB efter lovgivningen forpligtet til at udveksle oplysninger inden for koncernen om eventuelle indberetninger til myndighederne efter hvidvaskloven.

Alle selskaber i SEB-koncernen og alle vores samarbejdspartnere er underlagt tavshedspligt. Dine oplysninger vil altid blive behandlet med fuld fortrolighed.

Indsigt i registrerede oplysninger

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger SEB har om dig. Du kan også få oplyst, hvilke samtykker du har givet og hvilke oplysninger, vi dermed kan videregive til hvem. Du skal blot skrive til:

SEB
Bernstorffsgade 50
1577 Kbh. V
eller via e-mail til: persondata@seb.dk

Hvis der er fejl i dine oplysninger, retter vi naturligvis straks fejlen og underretter de andre selskaber m.v., som kan have fået forkerte oplysninger.

Klage over SEB behandling af oplysninger

Du kan klage over SEB behandling af kundeoplysninger ved at henvende dig til:

SEB
Bernstorffsgade 50
1577 Kbh. V

Der er også mulighed for at klage til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 Kbh. K
e- mail : dt@datatilsynet.dk

Kundekontakt pr. e-mail

Efter de gældende regler kan SEB kun kontakte potentielle kunder pr. e-mail til brug for markedsføring, hvis kunden udtrykkeligt har anmodet om det.

I øvrigt sender SEB ikke følsomme oplysninger pr. e-mail, før der foreligger et sikkert og almindeligt udbredt krypteringsværktøj, som kan sikre, at sådanne oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.