Om IFS SEBinvest A/S

Det nuværende Forvaltningsselskab blev stiftet den 1. marts 1998 af Codan Bank (siden SEB). På det tidspunkt havde vi til huse i Borgergade i København, hvorfor selskabet fik navnet Borgergade Administration.

I 1999 flyttede vi til Landemærket ved Rundetårn for endelige i 2010 at flytte ind i vores spændende nye domicil SEB-huset på Københavns Havnefront.

Vi forvalter investeringsforeninger samt juridiske konstruktioner omfattet af Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. Alle administrerer vi på et seriøst og profesionelt grundlag.